Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Menu

Co dělat při ztrátě zavazadla?

Ztráta zavazadla je pro každého cestovatele noční můrou. Ať už letíte na dovolenou nebo z dovolené domů, ztracený kufr vám může pořádně znepříjemnit den. Naštěstí se ale zavazadla neztrácejí tak často. Cílem leteckých společností totiž samozřejmě je zajistit zákazníkům požadovaný komfort a klidný let, a tak dělají maximum pro to, aby se klientům zavazadla ztrácela co nejméně.

Co dělat při ztrátě zavazadla?

Co dělat v případě, že se kufr ztratí právě vám?

V takovém případě se ihned obraťte na přepážku určenou pro reklamaci zavazadel (umístěna vždy v prostoru před celní kontrolou). Může se ale stát, že taková přepážka na letišti nebude. V takovém případě se pokuste vyhledat zástupce vaší letecké společnosti. Mnoho lidí totiž neví, že právě letecká společnost je za poškození či ztrátu vašeho zavazadla zodpovědná a musí cestujícím vzniklou škodu nahradit, jako to vyplývá z tzv. Montrealské úmluvy.

Každý letecký dopravce musí cestujícímu při přepravě vydat tzv. zavazadlový lístek, a to na každý kus zapsaného zavazadla. Právě tento lístek je důkazem o tom, že cestující dané zavazadlo dopravci předal a že patří právě danému cestujícímu. Od převzetí tohoto lístku totiž začíná běžet doba, kdy je za vaše zavazadlo zodpovědný právě dopravce, což platí až do doby, kdy si jej cestující vyzvedne v cílové destinaci. U palubních zavazadel je tomu ale jinak. V tomto případě dopravce odpovídá pouze za škody, které vznikly jeho vinou, případně vinou jeho zaměstnanců.

Co si při ztrátě zavazadla připravit?

V případě ztráty zavazadla je velmi užitečné mít toto zavazadlo předem popsáno (jméno, příjmení, adresa, telefon). Dále potřebujete zavazadlový lístek. Pokud poté obdržíte písemné potvrzení o ztrátě vašeho zavazadla a referenční číslo vaší reklamace, můžete online sledovat, kde se vaše zavazadlo aktuálně nachází.

Náklady za přenocování bez zavazadla

Pokud bude nutné, abyste na letišti přespali bez svého zavazadla, neváhejte se obrátit na přepážku, případně se podívejte do reklamačního řádu, jakým způsobem vaše letecká společnost kompenzuje tyto ztráty. Letecké společnosti mají totiž pro své cestující v případě ztráty zavazadla připravenou „sadu na přenocování“, která by v těchto chvílích měla cestujícím pomoci.

Poškození zavazadla

V případě, že během letecké přepravy vašeho zavazadla dojde k jeho poničení, musíte o tom nutně informovat dopravce. Nejlepší je jej informovat ihned, nejpozději je to však možné až do 7 dnů od převzetí vašeho poškozeného zavazadla. Pokud jsou známky poškození jasné na první pohled, neváhejte a kontaktujte svého dopravce ihned na letišti. Pokud totiž informujete o poškození zavazadla později, je toto poškození mnohem hůře prokazatelné.

Letecká společnost odpovídá také za škody spojené se zpožděním zavazadla a v případě, že dojde ke ztrátě, může cestující požadovat finanční náhradu. Výše této náhrady je závislá na hodnotě daného zavazadla a věcí, které v něm byly uloženy.

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel je pro cestující jakousi pojistkou toho, že při ztrátě či poškození zavazadla obdrží za tyto skutky finanční náhradu. Co se týče výše zmíněné finanční náhrady, ta je velmi závislá na pojišťovně, u které je příslušné pojištění sjednáno.
Než si tak s pojišťovnou pojištění sjednáte, přečtěte si pojistné podmínky. Zejména tedy, za jakých podmínek dojde k vyplacení finanční náhrady. Tyto podmínky poté zkuste porovnat také s dalšími pojišťovnami.

Věříme, že vám naše rady pomohly.

2. 10. 2018

Nahoru